Att arbeta som speldesigner

Den som väljer att arbeta som speldesigner har förmodligen ett stort och brinnande intresse för såväl spel som design. Samt en vilja och önskan att skapa något unikt, något som kan bli lika populärt och använt som exempelvis WoW eller Minecraft.

Olika områden

Generellt går det att dela in arbetet med webbdesign i tre olika områden: grafik, programmering och design. Sedan beror det förstås på projektets storlek och studions kapacitet hur arbetet fördelas. På vissa ställen har man ett antal underavdelningar som arbetar med specifika delar i designprocessen.

De flesta utbildningar inom webb- och speldesign lär ut grunderna inom de olika områdena. Vissa lär sig flera av dem, andra väljer att specialisera sig inom ett område. Den som till exempel önskar arbeta med karaktärsanimering bör starta som grafiker, för att sedan specialisera sig på just animering, medan den som gillar webbdesign i största allmänhet kan välja mellan flera olika ämnesområden.

Vad gör en grafiker?

En grafiker, eller grafisk formgivare, har ansvar för det visuella. Det vill säga allt som syns på skärmen: 3D-modeller, animationer, texturer mm. Många grafiker använder sig av ett verktyg som heter Maya, som är ett program där just 3D-modellering och animering ingår, men också rendering samt färgläggning.

De olika objekt som ska finnas med i ett spel ska ha en (eller flera) så kallade kollisionsmodeller samt kulissversioner. Annars fungerar de inte i spelet. Det finns grafiker som anser att uppbyggandet av sådana är den tråkigaste biten, då det inte ger några synliga resultat direkt i spelet. Det är del av arbetet som bara måste göras, helt enkelt.

Att ha fallenhet och tycke för det estetiskt tilltalande är en bra grund för någon som vill arbeta som grafiker. Självklart bör man även vara duktig på att framställa bra skisser, något man kan lära sig i Maya alternativt 3D-studio om man inte redan kan skissa. Det finns grafiker som har någon form av konstnärlig utbildning i botten, vilket kan vara oerhört användbart och attraktivt på marknaden.

Vad gör en programmerare?

En programmerare har ansvar för det teoretiska. Det vill säga det som inte syns på skärmen men som styr hela spelet: programmeringsspråk, matematiska formler, rambygge etc. Programmerarens roll kan även den skilja sig åt ganska rejält, beroende på bland annat intresse, kunskap och självklart projektets karaktär och studions kapacitet.

Att problemlösning är en gemensam nämnare för alla former av programmering, kan man nog säga säkert i alla fall. Det är därför vanligt att programmerare har någon form av högskoleutbildning bakom sig, inte minst för att klara av de matematiska utmaningar programmering innebär.

Vad gör en speldesigner?

En speldesigner har ansvar för att komma på själva spelidén; hur det ska spelas, vilka features det ska innehålla, hur de ska fungera och förmedlas mm. Designern måste känna till alla funktioner utan och innan, för att kunna analysera och förebygga eventuella problem.

Designern behöver generellt sett inte besitta samma tekniska kunskaper som en grafiker och programmerare. Det viktigaste är att man är en idéspruta. Självklart måste designer ha kunskap om programvaran, men det räcker med en grundläggande nivå.

Framtidsutsikter

Att det krävs en hel del förkunskaper kan man konstatera. Saknar man det bör man börja i den änden. Man bör också veta att det är en slitsam bransch, där vare sig specialiseringar eller högskolepoäng garanterar arbete. Många spelföretag, särskilt i Sverige, begär arbetsprover, vilket innebär att det är en bra idé att bygga upp en bra portfolio.

Många som läser tror att de är på väg in i ett enkelt yrke, som ska generera mycket pengar och framgång. I grund och botten är grafisk design ett hantverk, som kräver fokus och prestation under tidspress. Det kan också vara så att det enbart handlar om att färdigställa en beställd produkt utifrån ett redan färdigt koncept.